תודה לכולכם על שפתחתם את ליבכם, על שהענקתם לנו ברגישות ובאהבה.

עמותת חיבוק ראשון

עברית