Survey

*
Please provide a valid date.

*


*

*

*

*

Example: DD/MM/YYY


* גיל:


* סטטוס משפחתי:

מספר ילדים:

גילאי הילדים:

**

*

*מקצוע:

* תפקיד במקום העבודה הנוכחי/ אחרון:

* היקף המשרה:

* ההתנדבות בבתי החולים דורשת קבלת חיסונים בהתאם להנחיות משרד הבריאות .האם את/ה מוכן/ה לקבל את כל החיסונים הנדרשים?:


* האם את/ה מוכן/ה להתחייב להתנדב למשך שנתיים?:

זמינות וגמישות בהתאם לבית חולים?:

* האם אתה סובל מנכות או מחלה כרונית העלולה להגביל את תנועותיך?:

האם את/ה מטופל/ת במסגרת בריאות הנפש?:

English